• پست الکترونیک

    info@tmab.ir
  • پشتیبانی

    021-44440150

تفاوت بین کنفرانس و سمینار سمینارها و کنفرانس ها جلسات رسمی هستند که توسط شرکت ها و سازمان ها با…

ادامه ...

یک کنفرانس به طور کلی به ملاقات چند نفر برای بحث در مورد یک موضوع خاص گفته می شود، که…

ادامه ...