رد کردن لینک ها

مدیران عامل و رهبران کسب و کار

نهم اسفند ما سال 1397 روزی تاریخی در کارنامه هلدینگ طرح ماندگار بود . اجلاس مدیران عامل و صاحبان کسب و کار که با حضور بیش از 1700 مدیرعامل و ، صاحبان کسب و کار ، اساتید و مقامت دولتی در سالن اجلاس سران و به همت هلدینگ آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای ماهان و برادران سیاری  و هلدینگ طرح ماندگار آجی بادام در سالن اجلاس سران برگزار گردید .
این اجلاس که با هدف نوآوری و بازآرایی در کسب و کارها در سال 98 با سخنرانی بیش از بیست استاد و کارآفرین نمونه در حوزه کسب و کار و در بخشهای بازاریابی و فروش در شرکتهای پیشرو ، چابک سازی در سازمان ها و استراتژی های رقابتی ، رهبری اجرائی و منابع انسانی در محیط های پویا و با استقبال کم نظیر حضار اجرا گردید .
در بخشی از برنامه جناب آقای دکتر Wyndad Bodewes  از اساتید برجسته و بنام مدرسه مدیریت ماستریخت به سخنرانی پرداختند .
اعطای نشان افتخار کارآفرین نمونه و نشان افتخار دریانی که با محوریت شرافت و صداقت در کسب و کار ها بود برای اولین بار به همت ماهان و با همکاری جناب آقای رضا یادگاری به کارآفرینان منتخب که به حق دین بزرگی به گردن جامعه کسب و کار ایران دارند توسط برادران سیاری اهدا گردید .
تجلیل از اساتید و اهدای گواهینامه  بین المللی  ماستریخت هلند پایان بخش این اجلاس ارزشمند بود .