در حال بارگزاری

تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها

مجمع عمومی عادی برای ثبت تغییرات شرکت در موارد ذیل تشکیل میشه:

 • انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره، تغییرات کلی شرکت و یا تعدی از اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و و تعیین پاداش مدیرعامل و تعیین حق الزحمه بازرسین و تعیین پاداش کارکنان
 • انتخاب عضو جانشین یا علی البدل یا فوت شده و مستعفی برای تغییر شرکت
 • انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت، تغییر بازرسین شرکت
 • تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در ثبت تغییرات شرکت
 • تصویب چگونگی در مورد انتخاب، شرح وظایف و اختیارات هیئت های منتخب
 • بررسی و تصمیم گیری در هر موردی که هیئت مدیره پیشنهاد میده
 • هرگونه تصمیمی در امور داخلی شرکت مثل بررسی و تصویب تسهیلات اعطایی و …
 • انتخاب و تغییر مدیر تصفیه شرکت بعد از انحلال شرکت ( انتخاب مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده انجام میشه)

تصویب ترازنامه سود و زیان عملکرد و صورت های مالی مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت

نکات مهم درباره ی ثبت تغییرات شرکت

جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تغییرات شرکت توسط هیئت رئیسه ای که شامل یک رئیس ، دو ناظر و یک منشی اداره میشه.

هر چهار نفر باید سن قانونی داشته باشن. رئیس جلسه باید رئیس هیئت مدیره باشه مگر جلسه انتخاب مدیران باشه که در اینصورت رئیس جلسه از سهامداران انتخاب میشه،

ناظرین باید از سهامداران باشن، منشی جلسه می تونه از سهامداران باشه یا از بازرسین یا هر شخص دیگه ای که در شرکت سمت و سهم نداره.

صورتجلسه مجمع عادی توسط منشی جلسه تنظیم میشه و باید به تایید و امضای هیئت رئیسه مجمع برسه.

مجمع عمومی دو صورت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل میشه

فرق این دو مجمع در زمان برگزاری آن هاست. مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر چهار ماه بعد از پایان سال مالی تشکیل میشه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در حین سال مالی تشکیل میشه

صاحبان سهام شرکت ها یرای ثبت تغییرات شرکت در اجتماع سالیانه خود برای تصویب حسابرسی ها و ترازنامه سود و زیان و تعیین مدیران و بازرسان و حجر و فوت و استعفا یا سلب شریط مدیر یا بازرسین و موارد موضوع ماده 112  لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی اتخاذ تصمیم می کنن

حد نصاب تشکیل مجمع عادی

طبق ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت، حداقل بیشتر از نصف سهامدارانی که حق رای دارند حضورشون الزامی­ست.

اگه در اولین دعوت ، حد نصاب برای تشکیل مجمع رعایت نشد، برای بار دوم از سهامداران دعوت میشه، ایندفعه با هر تعداد سهامدارانی که حق رای دارن مجمع رسمیت پیدا می کنه و می تونن تصمیم گیری کنند در رابطه به ثبت تغییرات شرکت به شرط اینکه در آگهی دعوت نوبت دوم حتما نتیجه دعوت اول قید بشه.

حد نصاب اخذ رای در مجمع عادی

باید توجه کرد که در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در مجمع معتبر است، مگر اینکه موضوع جلسه انتخاب مدیران و بازرسن باشه که در اینصورت با اکثریت نسبی معتبر است و امکان ثبت تغییرات شرکت ممکن است.

برای تغییرات شرکت حق رای چگونه محاسبه می شود؟

برای انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب بشن ضرب میشه و حق رای هر رای دهنده برابر این حاصل ضرب میشه. هر رای دهنده می تونه آرای خودشو به یک نفر بده یا اینکه بین هر چند نفری که بخواد تقسیم کنه، اساسنامه شرکت نمی تونه بر خلاف این مواردی که ذکر شد ترتیب دیگه ای مقرر کند.

نکته : حد نصاب یعنی حضور عده لازم برای تشکیل جلسه، که در زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی مشخص میشه

نکته: اکثریت آرا یعنی اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیمات مجامع عمومی و معتبر بودن تصمیمات جهت تغییرات شرکت

نکته: اساسنامه شرکت میتونه ترتیب دیگه ای برای عده لازم جهت تشکیل جلسه و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات با موافقت سهامدارن در نظر بگیره.

همه تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی تصویب میشه، ثبت و آگهی روزنامه نمیشه مثلا کلیه امور داخلی شرکت یا حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسین یا تقسیم سود بین سهامداران یا تخلفات هیئت مدیره یا آئین نامه های داخلی شرکت شامل امور مالی و استخدامی. در ضمن نقل و انتقال سهام هم می تونه در این مجمع تشکیل بشه که مورد آگهی نداره

مجمع عمومی فوق العاده

هر زمانیکه برای ثبت شرکت ونک مورد فوق العاده ای پیش بیاد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشه. در مجمع عمومی فوق العاده سهامدارانی که حق رای دارن حاضر میشن.

کلا برای مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده سهامداران حقیقی و حقوقی حاضر میشن. جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای توسط هیئت رئیسه ای که شامل یک رئیس ، دو ناظر و یک منشی اداره میشه. هر چهار نفر باید سن قانونی داشته باشن.

رئیس جلسه باید رئیس هیئت مدیره باشه مگر جلسه انتخاب مدیران باشه که در اینصورت رئیس جلسه از سهامداران انتخاب میشه، ناظرین باید از سهامداران باشن، منشی جلسه می تونه از سهامداران باشه یا از بازرسین یا هر شخص دیگه ای که در شرکت سمت و سهم نداره.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای توسط منشی جلسه تنظیم میشه و باید به تایید و امضای هیئت رئیسه مجمع برسه.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر شرکت ها

 • تغییر در کلیه مواد اساسنامه و یا تغییر کل اساسنامه
 • تصمیم گیری در مورد پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 • انحلال شرکت
 • تبدیل ماهیت شرکت
 • ادغام شرکت

باید توجه کرد که مجمع عمومی فوق العاده راجب تمامی مواد اساسنامه اختیار مطلق نداره بعنوان نمونه طبق ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده نمی تونه تابعیت شرکت را تغییر بده یا هیچ اکثریتی نمی تونه اساسنامه رو طوری تغییر بده که به تعهدات سهامداران اضافه بشه یا حقوق مسلم اونهارو ندید بگیره

مجمع عمومی فوق العاده زمانی میتونه سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش بده که با این کار تعهدات مالی سهامداران رو زیاد نکنه

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای ثبت تغییرات شرکت:

طبق ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت، حداقل بیشتر از نصف سهامدارانی که حق رای دارند حضورشون الزامی­ست. اگه در اولین دعوت ، حد نصاب برای تشکیل مجمع رعایت نشد، برای بار دوم از سهامداران دعوت میشه، ایندفعه با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارن مجمع رسمیت پیدا می کنه و می تونن تصمیم گیری کنن به شرط اینکه در آگهی دعوت نوبت دوم حتما نتیجه دعوت اول قید بشه تا  ثبت تغییرات شرکت به درستی انجام شود.

حد نصاب اخذ رای در مجمع عمومی فوق العاده :

تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم سهامداران حاضر در جلسه معتبر است. (نه کل حاضرین)

جلسه هیئت مدیره

این جلسه معمولاً پس از اینکه مدیران در مجمع عمومی عادی تعیین شدن تشکیل می شه و سمت های افراد را مشخص می کنه البته حق امضا نیز در این جلسه مشخص می شه.

همینطور تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل نیز در این جلسه انجام میشه.

در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه، سرمایه شرکت را افزایش بده.

تفاوت حدنصاب مجامع در شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود

حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در مسئولیت محدود 75% و اکثریت عددی و مجامع عمومی عادی 51% و اکثریت عددی است.حد نصاب لازم جهت انحلال هم 51% و اکثریت عددی است.

اما حدنصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع 51% است یعنی چه برای مجمع عادی چه برای مجمع فوق العاده. فقط مهمترین نکته این است که حداقل لازم جهت تشکیل به غیر از 51% وجود 3 نفر از سهامداران است که ماده 101 قانون تجارت رعایت شود. قوانین در مورد انحلال شرکت سهامی خاص مانند مسئولیت محدود است البته در صورت اکثریت بودن نیز حداقل 51%  لازم است وجود 3 نفر هم فراموش نشود (رعایت ماده 101).

انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت:

 • تغییر در کلیه مواد اساسنامه و یا تغییر کل اساسنامه
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر موضوع فعالیت شرکت ( تغییر کلی یا الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت)
 • تغییر نشانی شرکت
 • تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش و کاهش سرمایه
  1. انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
   1. افزایش سرمایه از طریق نقدی
   2. افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
 • افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
 1. افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
 2. افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
 3. افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
 • افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
 • افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
 1. افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
 2. افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
 3. افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
 1. انواع کاهش سرمایه
  1. کاهش اجباری سرمایه
  2. کاهش اختیاری سرمایه
 • کاهش قهری
 • ایجاد سهام ممتاز
 • تبدیل سهام شرکت:
  1. تبدیل سهام عادی به ممتاز و برعکس
  2. تبدیل سهام بانام به بی نام و برعکس
 • تغییر مدت فعالیت شرکت
 • تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره
 • تغییر تعداد بازرسین
 • تغییر سال مالی شرکت
 • تغییر تعداد سهام وثیقه مدیران
 • تغییر روابط بین مدیران
 • تعیین و تغییر حدود اختیارات مدیران
 • تغییر تشریفات دعوت و مجامع عمومی و نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه رای گیری در مجامع
 • انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه
 • تغییر شرایط انحلال
 • تبدیل نوع شرکت
 • ادغام شرکت

پس در کل میشه گفت مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر کلی یا جزئی در اساسنامه شرکت تشکیل میشه.

اساسنامه شرکت در واقع قرارداد و توافقنامه محسوب میشه که شرکا یا سهامداران موظف اند مفادش رو رعایت کنن و روابط بین شرکا یا سهامداران با همدیگرو مشخص میکنه.

بنابراین هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا تصویب اساسنامه جدید باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسه.

تغییر نشانی شرکت

تغییر نشانی شرکت باید به ثبت در ادراه ثبت شرکت ها برسه و همچنین آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار بشه.

تغییر در نشانی شرکت که یکی از مواد اساسنامه است در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است،

ولی در این مورد با توجه به اینکه در برخی از اساسنامه ها تغییر محل شرکت به هیئت مدیره تفویض می شه، عملا تغیر محل بدون تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و فقط با تشکیل صورتجلسه هیئت مدیره انجام میشه.

به همین خاطر اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه باید به طور کامل مشخص شده باشه.

با توجه به لینک شدن سامانه اینترنتی ثبت شرکتها با اداره پست و استعلام آن لاین کدپستی و نشانی، نشانی جدید اعلام شده باید نشانی ثبت شده در مناطق چندگانه در هر استانی باشه و  همچنین دارای کد پستی ده رقمی صحیح

تغییر موضوع شرکت یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

ممکن است برای ادامه فعالیت شرکت لازم باشه موضوع شرکت تغییر کنه یا اینکه مواردی بهش اضافه بشه.

هرگونه تغییر در موضوع فعالیت شرکت در واقع تغییر مفاد اساسنامه به حساب میاد و باید به ثبت در اداره ثبت شرکتها برسه.

بنابراین باید مجمع عمومی فوق العاده ای با رعایت تشریفات مربوط به این مجمع با دستور تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه تشکیل بشه.

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نام صورتجلسه
1- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
2-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
3ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
4ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
5ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).
6ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
7ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت.
8ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت.
9ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع فعالیت.
10ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
11ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه شرکت اختیاری.
12ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
13ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
14ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
15ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
16ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.
17ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.
18ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
19ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.
20ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.
21ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص